Daňová poradna


Spolupracujeme s daňovou poradenskou kanceláří AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě, která se specializuje na auditní, daňové a související poradenství

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Daňová poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouľí k online dotazům daňové poradny. Dodrľujte prosím pravidla sluąného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodrľující pravidla sluąného chování budou smazány.Moravkova Alena (15.01.2018 13:12:44)
Dobry den,chteli by jsme s manzelem prepsat nas RD na vnucku.Co pro to udelat a jake poplatky nas cekaji.Nevim jestli je lepsi varianta darovat.Poradte.Dekuji
Helena (21.09.2017 11:44:27)
Dobrý den, mám prosbu. Otec byl po 37 letech po smrti své matky osloven notářem, ľe dědí trvalý travnatý porost, o kterém nikdo nevěděl( na druhé straně republiky). Odmítnout dědictví prý nemůľe z důvodu, ľe jiľ před 37 lety jiľ dědictví přijal.Skutečně neexistuje důvod, pro který by toto dědictví mohl odmítnout ? Ani z důvodu tak dlouhé doby-37 let, neľ mu úřady daly vědět? Daląí otázkou je- daň z nemovitosti-bude muset uhradit daň za 37 let? Děkuji.
Jindra (27.04.2017 12:52:56)
Nechal jsem si od druľstva bezúplatně převést druľstevní byt do osobního vlastnictví. Teď ho budu prodávat a potřebuji si pro zaplacení daně z příjmu FO nechat zhotovit znalecký posudek na cenu bytu ke dni nabytí, abych si mohl tuto cenu odečíst od ceny prodejní a získal tak základ daně. Moje otázka zní: znalecký posudek má být na cenu obvyklou (trľní) nebo na cenu zjiątěnou (podle vyhláąky)? Děkuji.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (22.05.2017 13:41:08)
Dobrý den. Výdajem je cena podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Nejedná se tedy o cenu obvyklou, trľní, ale o cenu tabulkovou.
Jan Stojan (12.04.2017 10:01:29)
Dobrý den, bydlel jsem 10 let v druľstevním bytě, letos v lednu jsem si nechal byt převést do osobního vlastnictví a uvaľuji o jeho prodeji. Budu platit daň z příjmu fyzických osob, kdyľ jsem v bytě měl a mám bydliątě po dobu deląí jak 2 roky, ale vlastníkem bytu jsem pouze 4 měsíce? Děkuji za odpověď.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (21.04.2017 10:08:32)
Dobrý den, podmínky pro osvobození bytu najdete v § 4 odst 1 Zákona o dani z příjmu, kde musí být splněna podmínka bydliątě nejméně 2 roky před prodejem. Toto osvobození se vąak nevztahuje na prodej bytu uskutečněného do 2 let od nabytí vlastnického práva k bytu. Ve Vaąem případě se tedy bude jednat o neosvobozený příjem z prodeje nemovitosti dle § 10 Zákona o dani z příjmu.
Honza (18.01.2017 12:27:43)
Dobrý den, jako manľelé jsme koupili byt. Po rozvodu jsme si jej rozdělili na půl. Po dohodě s bývalou ľenou jsem se jí rozhodl svojí polovinu darovat. Bude nutné hradit daň z převodu, kdyľ uľ nejsme manľelé? Na internetu jsem dohledal, ľe pokud doloľíme, ľe jsme minimálně 1 rok spolu v domě ľili, tak daň hradit nemusíme. Děkuji za odpověď.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (26.01.2017 08:21:28)
Dobrý den, daň z nabytí (dříve převodu) nemovitých věcí se platí pouze z úplatných převodů. Darování je bezůplatný převod a dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...