Asociace RK


ZKOU©KA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

V tomto případě se nejedná o kurz, ale o  zkouąku odborné způsobilosti pro obor "Obchodník s realitami" u autorizované osoby.
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  12.12.2017 | 9:23


Zkouąky odborné způsobilosti

Nejbliľąí termín zkouąky odborné způsobilosti -  8.1.2018 - Praha S Asociací realitních kanceláří ČR budete vľdy o krok napřed!
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  11.12.2017 | 14:35


Přijímání nových členů v r. 2017


Zdroj:|  Uveřejněno zde:  7.12.2017 | 14:30


Realitní magazín - prosincové číslo

Aktuální informace ze světa nemovitostí
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  6.12.2017 | 10:05


Nová směrnice o ochraně osobních údajů GDPR

Bojíte se GDPR? Nová směrnice na ochranu osobních dat
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  4.12.2017 | 10:49


Zákon "o praní ąpinavých peněz" a povinnosti pro realitní kanceláře

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro kaľdou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností? Přijďte si poslechnout aktuální informace (včetně nedávné novely zákona) přímo od zdroje (Finanční analytický úřad) a vyvarovat se tak případných postihů za neplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona!
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  1.12.2017 | 8:21


Videoprohlídky pro realitní makléře

Videoprohlídka se stává naprostou samozřejmostí. Začněte s tím teď, neľ vás předběhne doba. Naučte se videoprohlídky sami vytvářet! V rámci kurzu bude i praktický nácvik! Zájemci o nemovitost budou mít o ní díky videu lepąí představu a vy uąetříte mimo jiné čas na prohlídkách s těmi, kteří by si danou nemovitost stejně nekoupili.Z důvodu praktického nácviku limitovaný počet účastníků na 10 osob. Vaąe vybavení pro natáčení videí vezměte sebou!
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  29.11.2017 | 14:19


Právní aspekty realitní činnosti

Seminář je určen zejména realitním makléřům a manaľerům v realitních kancelářích. Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a tím mimo jiné  sníľí riziko případných komplikací v realitní činnosti. Výklad je zaměřen na praktické prvky dané problematiky.
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  29.11.2017 | 10:31


Nájem bytu a nebytových prostor

Účastníci kurzu se seznámí se vąemi  podstatnými skutečnostmi, které by měl realitní makléř a správce nemovitostí znát při zprostředkování pronájmu, resp. při řeąení nájemních vztahů při správě nemovitostí
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  28.11.2017 | 13:35


English & Communication Skills for Real Estate

Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou terminologii při obchodování s nemovitostmi a na komunikační dovednosti při jednání s anglicky hovořícími klienty.
Zdroj:|  Uveřejněno zde:  28.11.2017 | 12:22

Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...