Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Ilona Zedníčková (20.02.2018 20:20:38)
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat,zda je možné přepsat komerční objekt/obchod/ na objekt bydlení.Vlastníme obchod a je nevyužitý.Na městském úřadě nám bylo sděleno,že v územním plánu města je objekt veden jako komerční objekt tedy prodejna potravin a není možné zde ani jinak podnikat.Město by chtělo zachovat prodejnu,ale je zde málo obyvatel a neprosperuje.Dost zájemců se ptalo,zda by bylo možné objekt přepsat a opravit na rodinný domek.Děkuji Zedníčková
Havelková (20.02.2018 08:01:41)
Dobrý den,v bytě ve kterém bydlím se rozbil kotel na vodu a topení.Již týden bydlím s dětmi v místnostech,kde je asi 14 stupňů.Volala jsem na správu domu, kde mi bylo řečeno,že jim je to líto,ale majitelé jsou na dovolené.Budeme muset v té zimě být až do konce týdne a nikdo s tím nechce nic dělat.Toto mi ale bylo řečeno již v létě, když se kotel rozbil poprvé.To jsem opravu uhradila,ale nyní má stát oprava 10000 a to dávat nechci.Jaká mám práva v tomto konkrétním případu? Děkuji za odpověď.Havelková
Adámková Martina (07.02.2018 09:53:08)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Vlastním nemovitost-rekreační chatu+pozemky co jsou u toho. Vlastním 4/6 podílu.Další 1/6 podílu vlastní rodinný příslušník a další 1/6 vlastní další rodinný příslušník. Dohoda s nimi není možná. Mohu prodat svůj většinový podíl? Děkuji za odpověď. M. Adámková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (08.02.2018 11:07:53)
Vážená paní Adámková, obecně vzato prodej většinového podílu možný je, nicméně situace je poněkud složitější. Komplikace nastává z důvodu novely občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který k 1.1.2018 znovu do našeho právního řádu vrátil institut zákonného předkupního práva. Od 1. ledna letošního roku tedy v případě převodu (ať už prodeje nebo darování) spoluvlastnického podílu na nemovité věci mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo k tomuto podílu. To ovšem neplatí za každé situace. Výjimka je možná, pokud byste svůj spoluvlastnický podíl převáděla na osobu blízkou – tedy např. příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela,… (osoba blízká je definována v § 22 odst. 1 občanského zákoníku), v tomto případě se předkupní právo neuplatní. V případě, že se ale nejedná o převod na osobu blízkou, jste povinna učinit spoluvlastníkům písemnou nabídku na odkoupení vašeho podílu. Tato povinnost Vám vzniká uzavřením smlouvy, na základě které je spoluvlastnický podíl převáděn např. ve formě kupní nebo darovací smlouvy. Jinak řečeno, taková převodní smlouva je potom uzavírána s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, což znamená, že v případě, kdy kterýkoliv ze spoluvlastníků využije svého předkupního práva, daná převodní smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. V písemné nabídce jste také povinna seznámit ostatní spoluvlastníky s obsahem převodní smlouvy uzavírané s jinou osobou. Pokud by však ostatní spoluvlastníci neměli zájem na tom, aby se předkupní právo vůči nim uplatnilo, mohou se svého zákonného předkupního práva písemně vzdát a to s účinky pro svého právního nástupce. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Alena Bezděková (01.02.2018 15:37:15)
Dobrý den, je možné u Vás sepsat závěť? Viz nezodpovězený dotaz od Alena Bezděková. Lze to i na dálku? Děkuji Bezděková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.02.2018 15:50:38)
Dobrý den, odpovídal jsem Vám přímo na Váš e-mail. S pozdravem Josef Fiřt
Tišer Jan (28.01.2018 12:59:06)
vlastníme s dcerou ajejím manželem každý ideélní polovinu rodiného domu.CHtěli by jsme přepsat naší polovinu na syna s tím že nás tam nechá dožít. Syn bydlí s rodinou v jiném městě.Má exekuci.nechtěli by jsme přijít o bydlení ohledně jeho exekuce.Děkuji Tišer
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (30.01.2018 12:40:19)
Vážený pane Tišere, záruka doživotního bydlení se dá sjednat pomocí smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude připojena ke smlouvě kupní či darovací. Jde o věcné právo in personam, tedy je zřízeno jako užívací právo na osobu (dle §1283, 1284 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), ne na věc. To vám zaručí právo doživotního bydlení v předmětném domě. Důležité je poté vymezit, kdo a jak bude užívat jednotlivé místnosti a za jakých podmínek. Problém nastává v případě, že osoba, která se má stát vlastníkem onoho podílu se nachází v exekučním řízení. V případě, že povinný nemá finanční prostředky na uhrazení pohledávek vůči věřitelům, dochází k situaci, kdy se bude muset vydražit movitý a nemovitý majetek, aby se pohledávky uspokojily. Nyní z toho vycházejí dva problémy. 1) Spoluvlastnický podíl, který má povinný by se mohl stát předmětem veřejné dražby; 2) Věcné břemeno by mohlo event. zaniknout z rozhodnutí soudu. Ad 1) Podle §338 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také „OSŘ“) by se, v případě nemožnosti plnění pohledávky, vydražil spoluvlastnický podíl povinného. Spoluvlastník povinného se samozřejmě může zúčastnit dražby a vydražit tak předmětný podíl. Ad 2) Zde je poté nutné vycházet z §336a odst. 2 písm. a) a b) OSŘ. Soud ocení předmětný podíl a zároveň rozhodne o zániku nájemního práva a práv, která odpovídají věcnému břemeni, jestliže je hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného (písm. a), nebo pokud věcné břemeno výrazně omezuje možnost prodat nemovitost v dražbě (písm. b). Pokud byste potřeboval pomoc při sepsání darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...